Серия 5х5. 2018 - осень

  • 1 тур. 30.09.2018
  • 2 тур. 14.10.2018
  • 3 тур. 04.11.2018
  • 4 тур. 18.11.2018
  • 5 тур. 01.12.2018
  • 6 тур. 16.12.2018

ГЦСС-Спецсвязь - Моспроект-3 3:0

НИИ ТП - Пульсар 0:3

ОАК - МАВ 1:3

ВНИИА - МОКБ Марс ГК Росатом 0:1

ГЦСС-Спецсвязь - Пульсар 4:0

Моспроект-3 - НИИ ТП 4:4

МОКБ Марс ГК Росатом - ОАК 6:1

МАВ - ВНИИА 2:2

Моспроект-3 - Пульсар 6:2

НИИ ТП - ГЦСС-Спецсвязь 0:5

ОАК - ВНИИА 3:2

МОКБ Марс ГК Росатом - МАВ 0:2

ОАК - НИИ ТП 5:1

МАВ - ГЦСС-Спецсвязь 0:3

Моспроект-3 - МОКБ Марс ГК Росатом 0:1

ВНИИА - Пульсар 0:2

НИИ ТП - МАВ 1:3

ОАК - ГЦСС-Спецсвязь 5:2

Пульсар - МОКБ Марс ГК Росатом 0:3

Моспроект-3 - ВНИИА 4:1

МАВ - ОАК 2:4

ГЦСС-Спецсвязь - НИИ ТП 7:1

Пульсар - Моспроект-3 5:2

МОКБ Марс ГК Росатом - ВНИИА 2:0

НИИ ТП - ВНИИА 1:4

ОАК - Моспроект-3 1:3

МОКБ Марс ГК Росатом - ГЦСС-Спецсвязь 0:2

МАВ - Пульсар 2:2

ВНИИА - ОАК 2:0

МОКБ Марс ГК Росатом - НИИ ТП 6:0

МАВ - Моспроект-3 0:4

ВНИИА - ГЦСС-Спецсвязь 0:1

Пульсар - ОАК 4:0

МАВ - МОКБ Марс ГК Росатом 3:0

Пульсар - НИИ ТП 5:1

Моспроект-3 - ГЦСС-Спецсвязь 0:3

НИИ ТП - ОАК 0:5

МОКБ Марс ГК Росатом - Моспроект-3 3:2

Пульсар - МАВ 0:3

ГЦСС-Спецсвязь - ВНИИА 2:0

НИИ ТП - Моспроект-3 0:10

ОАК - МОКБ Марс ГК Росатом 2:0

ВНИИА - МАВ 1:3

Пульсар - ГЦСС-Спецсвязь 0:6

Моспроект-3 - ОАК 0:3

МОКБ Марс ГК Росатом - НИИ ТП 3:1

ГЦСС-Спецсвязь - МАВ 2:0

Пульсар - ВНИИА 0:6

ВНИИА - НИИ ТП 5:1

Моспроект-3 - МАВ 0:2

ГЦСС-Спецсвязь - ОАК 1:6

МОКБ Марс ГК Росатом - Пульсар 2:2

ВНИИА - Моспроект-3 1:3

НИИ ТП - МАВ 0:8

ГЦСС-Спецсвязь - МОКБ Марс ГК Росатом 0:0

ОАК - Пульсар 3:0

Пульсар - ВНИИА 1:1

Моспроект-3 - НИИ ТП 7:0

ОАК - МАВ 4:2

ГЦСС-Спецсвязь - МОКБ Марс ГК Росатом 2:2

Моспроект-3 - ВНИИА 4:1

Пульсар - НИИ ТП 4:0

ГЦСС-Спецсвязь - МАВ 3:2

ОАК - МОКБ Марс ГК Росатом 1:1

Моспроект-3 - Пульсар 2:0

НИИ ТП - ВНИИА 1:3

ГЦСС-Спецсвязь - ОАК 3:1

МОКБ Марс ГК Росатом - МАВ 0:4